zur StartseiteKontaktImpressum
Landesverband Sozialpsychiatrie MV e.V.
Institut Sozialpsychiatrie MV
Modellprojekte
zum Psychiatriewegweiser
zu den Publikationen
Termine
zum Archiv
Links


Anschrift: Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Carl-Hopp-Straße 19a
18069 Rostock
Telefon: 03 81 - 123 71 13
03 81 - 123 71 81
Telefax: 03 81 - 123 71 26
e-mail: lv@sozialpsychiatrie-mv.de

Anschrift: Landesverband Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Modellprojekte

Carl-Hopp-Straße 19a
18069 Rostock
Telefon: 03 81 - 123 71 17
03 81 - 123 71 81
Telefax: 03 81 - 123 71 26
e-mail: modellprojekte@sozialpsychiatrie-mv.de

Anschrift: Universität Greifswald
Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Ellerholzstraße 1-2
17487 Greifswald
Telefon: 0 38 34 - 86 69 09
Telefax: 0 38 34 - 86 68 89
e-mail:

Anschrift: Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Außenstelle Rostock
Carl-Hopp-Straße 19a
18069 Rostock
Telefon: 0381 / 123 71 13
Telefax: 0381 / 123 71 20
e-mail: institut@sozialpsychiatrie-mv.de
 
   
Zum Seitenanfang
» zum Seitenanfang